História

Privátna urologická ambulancia poskytuje svoje služby pre pacientov už od 1.6.2004. Vznikla odštátnením do tohto času poliklinickej urologickej ambulancie pri NsP Trenčín.

Privátna urologická ambulancia s.r.o. MUDr. Roman Sokol, MPH vykonáva svoju činnosť na základe licencie: č.T/2004/00702/zdrav.-2, ktorá bola vydaná dňa 29. marca 2004 VÚC v Trenčíne, Odbor zdravotnej starostlivosti a humánnej farmácie.

Prvý personál urologickej ambulancie tvoril lekár, diplomovaná zdravotná sestra a asistent. Náš tím v súčasnosti pozostáva zo štyroch lekárov, šiestich zdravotných sestier, dvoch asistentiek a IT technika. Pri založení našej Privátnej urologickej ambulancie sme pracovali so základným vybavením urologickej ambulancie. V snahe poskytovať našim klientom čo najlepšie služby a zdravotnú starostlivosť sme postupne zakúpili najmodernejšie prístroje z oblasti urológie. Všetky prístroje sú pravidelne kalibrované, servisované, s platnými certifikátmi. Disponujeme najmodernejšou technikou dostupnou na trhu. Na každom našom pracovisku je kompletné prístrojové a personálne vybavenie porovnateľné so špičkovými pracoviskami na svete. Naším cieľom je spokojný a vyliečený pacient.

Od 01. 06. 2008 sme sa presťahovali do vlastných priestorov na Piaristickej ulici č. 8, kde sme zrekonštruovali secesnú vilu a vytvorili urocentrum na 480 m2. Toto urocentrum je kompletne klimatizované s možnosťou parkovania, služby sú zabezpečované na vyššej úrovni, s kvalitnejšou technikou a v krajšom prostredí. Od roku 2013 ordinujeme aj v Novom Meste nad Váhom, na Weisseho ulici č.16.