Privátna urologická ambulancia a RS BROS v Trenčíne oznamuje, že v dňoch 16.10. až 18.10. 2019 sa nebude ordinovať. Akútne prípady ošetrí Fakultná nemocnica v Trenčíne.

Privátna urologická ambulancia a RS BROS v Novom Meste nad Váhom oznamuje, že dňa 16.10.2019 sa nebude ordinovať. Akútne prípady ošetrí Nemocnica s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom, MUDr. Plesník.
Vzdelávanie
Lekári
MUDr. Sokol Roman, MPH

Vzdelanie:

 • ukončené štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od 1990 do 1996
 • ukončené štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, diplom o špecializácii v odbore Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health, MPH od 2015 do 2018

Atestácie:

 • atestácia I. stupňa z odboru urológia v 1999
 • atestácia II. stupňa z odboru urológia v 2005
 • atestácia v odbore onkológia v urológii v 2010

Certifikáty:

 • odborný certifikát z odboru ultrasonografia v 2005
 • odborný certifikát z odboru urodynamika v 2005
 • odborný certifikát z odboru invazívna a intervenčná ultrasonografia v urológii v 2005
 • GCP certifikát

Pracovná pozícia:

 • od 2004 – súčasnosť - urológ a vedúci lekár v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. a RS BROS s.r.o. v Trenčíne
 • od 2012 – súčasnosť - medicínsky riaditeľ v Slovak Research Center s.r.o. v Trenčíne

Prax:

 • od 1999 - 2004 urológ v Nemocnici s poliklinikou v Trenčíne, urologická ambulancia
 • od 1996 -1999 lekár v Nemocnici s poliklinikou v Trenčíne, urologické oddelenie

Aktivita:

 • od roku 2005 sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní II., III. a IV. fázy ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor
 • člen redakčnej rady Urologie pro praxi
 • člen Slovenskej urologickej spoločnosti, člen ČUS, AUA, EUA, ICS a ESSEM
 • člen výboru Slovenskej urologickej spoločnosti v minulých volebných obdobiach
 • konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v odbore urológia
 • člen Slovenskej lekárskej komory
 • publikované články v odborných a populárnych časopisoch, ako autorovi alebo spoluautorovi mu boli uverejnené články v časopisoch European urology alebo British journal of urology
 • pravidelné vystupovanie v rozhlase, TV
 • pravidelné zúčastňovanie sa (aktívne aj pasívne) kongresov SUS, ČUS, EUA, AUA aj ISU
MUDr. Peter Kohútek

Vzdelanie:

 • ukončené štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od 1999 do 2005

Atestácie:

 • atestácia z urológie v 2010
 • atestácia z onkológie v urológii v 2014

Cerifikáty:

 • odborný certifikát z invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii v 2012
 • GCP certifikát

Pracovná pozícia:

 • od 1.7.2017 – súčasnosť - primár urologického oddelenia FN TN
 • od 2011 – súčasnosť - lekár v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Trenčíne

Prax:

 • od 2012 – 2017 - zástupca primára urologického oddelenia FN TN
 • od 1.1. 2011 – súčasnosť - lekár na urologickom oddelení FN TN
 • od 1.2. 2010 - 31.12.2010 - lekár na urologickom oddelení Uherskohradištskej nemocnice a.s.
 • od 1.8. 2005 - 31.1.2010 - lekár na urologickom oddelení FN TN

Aktivita:

 • krajský odborník pre urológiu
 • len Slovenskej urologickej spoločnosti a Európskej urologickej spoločnosti
 • pravidelné zúčastňovanie sa na kongresoch SUS, ČUS a EUA
MUDr. Juraj Holba

Vzdelanie:

 • ukončené štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od 2004 do 2010

Atestácie:

 • atestácia z urológie v 2015

Certifikáty:

 • odborný certifikát z kurzu ultrasonografie v urológii
 • odborný certifikát z kurzu urodynamiky
 • GCP certifikát

Pracovná pozícia:

 • od 2010 – súčasnosť - lekár v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Trenčíne

Aktivita:

 • člen Európskej urologickej spoločnosti, Americkej urologickej spoločnosti
 • participácia ako Co-investigator v klinických štúdiách v oblasti symptómov dolných močových ciest, benígnej hyperplázie prostaty, karcinómu prostaty a dráždivého močového mechúra
 • pravidelné zúčastňovanie sa domácich aj zahraničných kongresov a sympózií Slovenskej urologickej spoločnosti, Českej urologickej spoločnosti, Európskej urologickej spoločnosti, Americkej urologickej spoločnosti, investigátorských meetingov klinických štúdií
MUDr. Marek Lukáč

Vzdelanie:

 • ukončené štúdium medicíny na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine od 2007 do 2013

Pracovná pozícia:

 • od septembra 2015 – súčasnosť - lekár v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Trenčíne
MUDr. Juraj Sokol

Vzdelanie:

 • ukončené štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od 2011 do 2017
 • od septembra 2010 - júl 2011 - Paneurópska univerzita, Právnická fakulta

Pracovná pozícia:

 • od augusta 2017 – súčasnosť - lekár vo FN TN
 • od júna 2017 – súčasnosť – lekár v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Trenčíne
Sestry
PhDr. Kubáníková Petra

Vzdelanie:

 • ukončené SZŠ v Zlíne
 • vyššie odborné vzdelanie v odbore dipl. ZS pri SZŠ v Trenčíne
 • ukončené vysokoškolské štúdium v odbore Ošetrovateľstvo v 2009

Certifikáty:

 • odborný certifikát na urodynamické vyšetrenie v 2005

Pracovná pozícia:

 • od 2004 - súčasnosť - vedúca sestra v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Trenčíne
Bc. Zuzana Biela

Momentálne na materskej dovolenke.

Vzdelanie:

 • od 2009 - 2013 – ukončené štúdium na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne - Ošetrovateľstvo
 • od 2005 - 2009 – ukončená Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne

Pracovná pozícia:

 • od júna 2014 – súčasnosť registrovaná sestra v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Trenčíne, momentálne na materskej dovolenke
Ivona Császárová

Vzdelanie:

 • od 1991-1995 - ukončená Stredná zdravotnícka škola v Trnave

Certifikáty:

 • odborný certifikát o absolvovaní masérskeho kurzu podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 7a)

Pracovná pozícia:

 • od júla 2015 - súčasnosť - registrovaná sestra v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. V Trenčíne

Prax:

 • od 1995 - 1998 - sestra vo Fakultnej nemocnici u sv. Anny, Brno- neurochirurgia
Bc. Kristína Kramárová

Momentálne na materskej dovolenke.

Vzdelanie:

 • od 2012 - 2013 - REFUGIUM, n.o. zariadenie pre seniorov
 • od 2009 - 2012 – ukončené štúdium na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne
 • od 2005 - 2009 – ukončená Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne

Pracovná pozícia:

 • od 1.1. 2016 - súčasnosť - registrovaná sestra v RS BROS s.r.o. v Trenčíne
Kristína Bulková

Vzdelanie:

 • od 2006 - 2008 – ukončená Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne, odbor farmaceutický laborant
 • od 1999 - 2003 – ukončená Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne, odbor zdravotnícky laborant

Pracovná pozícia:

 • od apríla 2017 - súčasnosť - asistentka v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Trenčíne

Prax:

 • od 2008 - 2013 - farmaceutický laborant v LEKÁREŇ 15, s.r.o.
 • od 2006 - 2008 - ošetrovateľka v LIPA - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Kostolná - Záriečie
Katarína Hrabovská

Vzdelanie:

 • od 1993 – 1997 – ukončená Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne
 • od 2006 – 2007 urobená špecializácia v odbore nefrológia a starostlivosť o dialyzovaných pacientov

Pracovná pozícia:

 • od novembra 2017 - súčasnosť - registrovaná sestra v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Trenčíne
 • od novembra 1998 – súčasnosť – FMC-dial. služby s.r.o., Piešťany, dialýza, nefrolologická ambulancia

Prax:

 • 2008 – 2016 - LSPP, Nové Mesto nad Váhom, práca na dohodu ako zdravotná sestra
 • od 15.6 1998 – október 1998 – NsP, Nové Mesto nad Váhom, interné oddelenie
 • od mája 1998 – 14.6. 1998 – FNsP, Trenčín, Príjmová interná ambulancia
 • od júla 1997 – apríl 1998 - DFNsP Bratislava, Urologická klinika, odd. RES
Ľubica Miklánková

Vzdelanie:

 • od 1998 - 2002 – ukončená Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne

Pracovná pozícia:

 • od septembra 2018 – súčasnosť - registrovaná sestra v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Trenčíne

Prax:

 • od 2002 - 2018 - FN TN, septické oddelenie
 • ambulancia praktického lekára MUDr. Miškoviča
 • Nemocnica Nové Mesto nad Váhom, interná ambulancia
 • ambulancia MUDr. Durdíkovej
 • zubná ambulancia MUDr. Kobza
 • Kúpele Piešťany
Ľubomíra Cipovová

Vzdelanie:

 • od 2017 - súčasnosť – štúdium na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne II. stupeň - Ošetrovateľstvo
 • od 2012 - 2016 – štúdium na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne I. stupeň - Ošetrovateľstvo

Pracovná pozícia:

 • od november 2016 – súčasnosť - registrovaná sestra v RS BROS s.r.o. v Trenčíne
Bc. Ivana Krbaťová

Vzdelanie:

 • 2017 - súčasnosť – štúdium na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne II. stupeň – Ošetrovateľstvo
 • 2012 - 2015 – štúdium na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne I. stupeň - Ošetrovateľstvo
 • 2006 - 2010 – ukončená Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne

Pracovná pozícia:

 • od júna 2016 – súčasnosť - registrovaná sestra v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Trenčíne
Mária Lašutová

Vzdelanie:

 • 1996 – 1999 ukončená SZŠ Modra – Harmónia, nadstavbové štúdium
 • 1992 – 1996 Gymnázium A. Merici v Trnave, všeobecné vzdelanie

Pracovná pozícia:

 • od 1.2.2019 - súčasnosť - registrovaná sestra v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Trenčíne

Prax:

 • od 2015 – do 1.2.2019 – Endokrinologická ambulancia, zdravotná sestra
 • 2008 – 2015 – materská dovolenka
 • 2006 – 2008 FNs P ak. Ľ. Dérera – inštrumentárka
 • 2005 – 2006 Methodic Residential House – UK Carer
 • 2000 – 2005 – FNsP ak. Ľ. Dérera Ba, sestra pri lôžku
Mgr. Monika Gagová

Vzdelanie:

 • 2008 - 2014 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, magisterský titul v odbore učiteľstvo pedagogiky, slovenského jazyka a literatúry
 • 2004 - 2008 ukončená Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne, odbor TIS-technicko-informačné služby v stavebníctve

Pracovná pozícia:

 • od júl 2016 – súčasnosť - Office manager v RS BROS s.r.o. v Trenčíne

Prax:

 • od augusta 2014 – júl 2016 – Pizzeria Briciola, Trenčín, asistentka
Mgr. Michaela Michalcová

Vzdelanie:

 • 2008 - 2013 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, magisterský titul v odbore masmediálne štúdiá
 • 2004 - 2008 ukončené Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne, všeobecné vzdelanie

Pracovná pozícia:

 • od január 2019 – súčasnosť – PR manager v Privátnej urologickej ambulancii s.r.o. v Trenčíne
 • od marca 2015 – súčasnosť – redaktorka pre internetový magazín Feminity

Prax:

 • od marca 2016 – september 2017 – recepčná, Grandhotel, Trenčín
 • november 2015 – marec 2016 – recepčná, Hotel pod Hradom, Trenčín
 • august 2014 – august 2015 redaktorka pre regionálne noviny Novinky
Mgr. Mária Hudecová

Vzdelanie:

 • 2010 – 2012 – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, magisterský titul v odbore Učiteľ profesijných a technických predmetov
 • 2001 – 2003 – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, bakalársky titul v odbore Učiteľ profesijných a technických predmetov
 • 1986 – 1990 – SOŠ Odevné Trenčín, ukončené maturitnou skúškou

Pracovná pozícia:

 • od marec 2019 – súčasnosť – Office manager v RS BROS s.r.o. v Trenčíne

Prax:

 • 2017 – marec 2019 – EXPO CENTER, a.s., asistentka ekonomického úseku
 • 2016 – 2017 – Sannytea s.r.o., vedúci obchodnej a výrobnej prevádzky
 • 2008 – 2015 – ASC spol. s.r.o., referent, nákupca, fakturant
 • 1993 – 2006 – SOŠ Odevné, učiteľ technických a praktických predmetov
Katarína Husárová

Vzdelanie:

 • 2014 - 2018 Gymnázium Dubnica nad Váhom, všeobecné vzdelanie

Pracovná pozícia:

 • od november 2018 – súčasnosť – študijný koordinátor v Privátna urologická ambulancia, s.r.o. v Trenčíne

Jednou z priorít na našom pracovisku je systematické a sústavné vzdelávanie.
Aj na Slovensku sa dá robiť kvalitná medicína, len sa treba chcieť vzdelávať a napredovať.