Pre zadávateľov

Naša spoločnosť sa aktívne zapája do medzinárodných projektov v rámci klinického skúšania liekov II.,III. a IV. fázy.

Disponujeme modernou prístrojovou technikou, všetky prístroje sú pravidelne kalibrované a sú certifikované.

Na našom pracovisku pracuje team skúsených investigátorov, štúdiových koordinátoriek, štúdiových sestier. Všetci sme držiteľmi platných GCP a IATA tréningov, ktoré pravidelne obnovujeme. Na požiadanie vám zašleme naše aktuálne CV s presným počtom realizovaných klinických skúšaní, s rozpisom indikácie, fázy a počtu pacientov, ktorí boli zaradení do skúšania. Absolvovali sme niekoľko auditov / interných aj externých / bez major findings. Máme skúsenosti s odberom vzoriek na fakmakokinetiku alebo farmakogenetiku, centrifugovaním v chladených centrifúgach, odosielaním zmrazených vzoriek, odosielaním CT, MRI alebo bone scanov pomocou webových portálov etc.

Štandardné zloženie teamu na cente je nasledovné :

  • MUDr. Roman Sokol -PI
  • MUDr. Juraj Holba – SI
  • MUDr. Peter Kohútek – SI
  • MUDr. Juraj Sokol -SI
  • PhDr. Petra Kubáníková -SC a SN
  • Ivona Csaszárová -SN
  • Bc. Kristína Kramárová – SN